วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คำกล่าวถวายสังฆทาน

คำกล่าวถวายสังฆทาน
 
อิมานิ  มะยัง  ภันเต,  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชะยามะ,
สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ,  ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,  ปะฏิคัณหาตุ,
อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ,  นิพพานายะ  จะฯ
 
คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอนอบน้อมถวาย,  ภัตตาหาร,  พร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับ,  ภัตตาหาร, พร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  เพื่อประโยชน์,  เพื่อความสุข,  เพื่อมรรคผลนิพพาน,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ตลอดกาลนานเทอญ.
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น